Ảnh bìa đau khổ trong Tình yêu cho FB

Những ảnh bìa thể hiện sự đau khổ trong tình yêu...
"Từ khi xa vắng bóng anh, Tim em cũng đã hóa thành đá phơi. Từ khi hai đứa hai nơi, Tim sầu thổn thức lệ rơi chất chồng.
Bây giờ anh có nhớ không, Ngày xưa hẹn ước mộng lòng chung đôi. Câu thề nay đã phai phôi, Để tim hóa đá tình thôi không còn.
Còn đâu lời hứa sắc son, Còn đâu hẹn biển thề non hôm nào. Lời yêu ngày ấy anh trao, Tan theo làn gió bay vào hư vô.
Trách em vì quá ngây ngô, Tin lời mộng mị bây giờ khổ đau"

Tình yêu buồn


ảnh bìa đau khổ trong tình yêu


Những ảnh bìa tâm trạng đau khổ trong tình yêu:
Ảnh đau khổ trong tình yêu

Ảnh bìa không ai làm em khóc ngoài anh

Ảnh bìa đau đớn trong tình yêu

Ảnh bìa kết thúc tình yêu trong đau đớn

Ảnh bìa nỗi đau khi mất người yêu

Facebook Timeline Nỗi Đau Tình Yêu