Ảnh bìa hoa Đào tuyệt đẹp cho Facebook

Ảnh bìa những cành Đào sắc thắm tuyệt đẹp dành cho các bạn làm ảnh bìa.
"Chỉ gần một tháng nữa thôi, Đào nhà em nở hết rồi còn đâu. Bao ngày tỉa tót bắt sâu, Hôm nay nó nở một mầu đỏ tươi, Làm em dở khóc dở cười, Tết này hết cánh đào tươi vườn nhà.
Không lẽ dùng đào hết hoa, Chơi xuân đào lá còn ra cái gì. Sao trời không lạnh nữa đi, Hoa đào chậm nở, em thì thêm vui. Bây giờ chẳng kịp nữa rồi, Đào đã nở hết, ôi thôi quá buồn !"
(Hoa Đào Nở - Phạm Thái)
Ảnh bìa hoa đào

Ảnh bìa Facebook hoa đào

Ảnh bìa hoa đào FB


Ảnh bìa hoa đào mùa xuân đẹp:
Ảnh bìa timeline cành đào

Ảnh bìa hoa Đào tuyệt đẹp cho Facebook

Hoa đào