Ảnh bìa hoài cổ về những Kỷ niệm đẹp

Bộ ảnh bìa hoài cổ về những kỷ niệm đẹp trong tình yêu, những luyến tiếc khi nhìn lại chặn đường đã qua trong cuộc đời...
Những ảnh bìa facebook này gợi cho bạn cảm giác buồn man mác, kỷ niệm xưa, thời gian qua đi nhanh, tuổi trẻ trôi qua dần, tình yêu xưa không còn nữa,...
Ảnh bìa kỷ niệm đẹp
Ảnh bìa: Mang yêu thương xếp vào quá khứ.

Ảnh bìa kỷ niệm tình yêu
Ảnh bìa: Kỷ niệm những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời...

Ảnh bìa hoài cổ
Ảnh bìa: Ngày trôi về phía cũ.


ảnh bìa đẹp về những kỷ niệm xưa:
Ảnh bìa kỷ niệm với những lá thư xưa
Ảnh bìa: Kỷ niệm.

Ảnh bìa: ... Những con đường mưa nhạt nhòa năm xưa Anh vẫn bước một mình mà thôi.

Ảnh bìa: Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi một lúc thôi.

Ảnh bìa hoài cổ về những Kỷ niệm đẹp
Ảnh bìa: Viết tiếp khúc hát còn dang dỡ, tìm lại đời mình bên phím đàn.

Ảnh bìa: Lãng quên thôi những xa xôi chẳng thể tìm lại.

Ảnh bìa Bụi thời gian
Ảnh bìa: Dĩ vàng, kỷ niệm, nhớ nhung,... hết thảy đều chìm trong Bụi thời gian.

Ảnh bìa: Ôm kỷ niệm chẳng nữa lời thở than.

Ảnh bìa: Năm tháng đó chúng ta từng được là chính mình.