Ảnh bìa kỷ niệm tuổi thơ đẹp cho Facebook

Những ảnh bìa facebook dễ làm bạn gợi nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng...
"Tuổi thơ trên cánh đồng xanh, Dòng sông nhỏ bé con đê lắm bùn. Năm ba đứa học trò nghèo, Dầm mưa tắm nắng đèo nhau đến trường.
Bạn quê giờ có gia đình, Khắp nơi thôn xóm ánh đèn tung tăng. Đường đê cũng chẳng còn bùn, Nhưng sao đâu đó lạ lùng trong tôi."
Ảnh bìa tuổi thơ

Ảnh bìa kỷ niệm tuổi thơ đẹp cho Facebook


Ảnh bìa cho tôi 1 vé về Tuổi thơ

Ảnh bìa đẹp tuổi thơ

Ảnh bìa chiếc thuyền tuổi thơ