Ảnh bìa Facebook: Bàn cờ Vua, cờ Tướng lúc tàn cuộc

Tuyển chọn 1 số ảnh bìa đẹp có hình ảnh bàn cờ vua, cờ tướng và những nước đi cuối cùng trong các thế cờ tàn.
Những ảnh bìa này không chỉ dành để làm đẹp dòng Timeline cho người dùng Facebook có đam mê cờ vua hay cờ tướng mà bên cạnh đó còn nói lên ý nghĩa về cuộc sống từ những thế cờ tàn.
Ảnh bìa cờ tướng
Ảnh bìa: Lạc nước hai Xe đành bỏ phí gặp thời một Tốt cũng thành công.

Ảnh bìa cờ Vua
Ảnh bìa cờ vua: Never Give Up.

Ảnh bìa bàn cờ Vua
Cover Facebook: Our life is what our thoughts make it.


Ảnh bìa cờ tàn, cờ vua, cờ tướng đẹp, ý nghĩa sâu xa:
Ảnh bìa cờ Vua với các nước cờ tàn
Ảnh bìa bàn cờ Vua.

Ảnh bìa con Tốt cờ tướng
Ảnh bìa: Cuộc đời như Tốt qua sông, tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi.

Ảnh bìa Game Over
Ảnh bìa cờ Vua: Game Over.

Ảnh bìa con chốt cờ Vua
Ảnh bìa con Tốt.

Ảnh bìa con chốt cờ tướng

Cover Facebook Nước cờ cuối cùng
Cover Facebook: When you see a good move, sit on your hands, until you find a better one.